A szülők teendői a középfokú iskolai beiratkozás során

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján a középfokú  iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat (10/2020. (V.29.) EMMI határozat 3. pontja).

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján a középfokú  iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat (10/2020. (V.29.) EMMI határozat 3. pontja).

A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.

 

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

 

  1. A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

  1. A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a - gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

 

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülőnek lehetősége van arra, hogy az Előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére.

 

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát  mindenképpen szíveskedjenek feltölteni a KRÉTA e-Ügyintézés felületén!

 

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor kérjük szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni, és a beiratkozáskor a szülő alá tudja írni.

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján 2020. június 22-24. napjain történnek a középfokú iskolákban a beiratkozások.

A szülők/törvényes képviselők az intézmény honlapján tájékozódhatnak a pontos időpontról, feltételekről, lehetőségekről. A középiskola tájékoztatása szerint kell a szülőknek/törvényes képviselőknek a megfelelő dokumentumokat, illetve az általános iskolai bizonyítványt bemutatni. (A szülők/törvényes képviselők az érintett iskolától, illetve az iskola honlapjáról tájékozódhatnak.)

Pályázatok

Okosan a pénzzel!
Tehetségpont
Örökös ökoiskola