Hitoktatás a 2022/2023. tanévben

A Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola a 2022/2023. tanévben is lehetőséget biztosít az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek bemutatkozására.

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 35/A §-a a 2013/14. tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az Etika/hit- és erkölcstan oktatását.

A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy Nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát. A választás egész tanévre szól, tanév közben változtatásra nincs lehetőség.
A rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre, módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2022/2023. tanévre: 2022. május 20.

Az intézményi honlapunkon az alábbi linkre kattintva juthat el a Hitoktatás felületre, ahol a bővebb információkat és a közvetlen elérhetőségeket is megtalálhatja.

Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola - Hitoktatás

Pályázatok

Okosan a pénzzel!
Örökös ökoiskola
Tehetségpont