Napközis Zöldtábor

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei nyáron is Napközis tábor szervezésével biztosítja azon családok számára, akik igénylik, az általános iskoláskorú gyermekek felügyeletét.

 

 

Kedves Szülők!

 

Jelentkezés: 2020. június 15-ig, abban az általános iskolában, ahová gyermeke jelenleg jár.

Ezt követően a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, a megadott elérhetőségeken lehet jelentkezni.

Tekintettel arra, hogy ön kéri gyermeke felügyeletének ily módon történő biztosítását, a tábor működésével kapcsolatban az alábbi tudnivalókról tájékoztatom:

 1. A napközis tábor 2020. június 29— től augusztus 19-ig üzemel. tábor helyszíne: Napközis tábor (Zöldtábor) — Csónakázó-tó. A tábor működtetésével kapcsolatos ügyintézést (igényjelentés, lemondás, térítési díjfizetés): +36 20 429 0405 telefonszámon fogadunk el. A zöldtábor telefonszáma a tábor működése alatt: +36 20 285 6125
 2. A gyülekezés helye: A Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Intézményegység udvara (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.)
 3. A gyülekező: 7, 15-től (ettől az időponttól tanári felügyeletet biztosítunk). Hazamenetel 15,40 órakor, 16,30-ig tanári felügyeletet biztosítunk.
 4. Az ön által befizetett napközis térítési díj a gyermekek napi háromszori étkezését foglalja magában (tízórai, ebéd, uzsonna), napi térítési díj összege bruttó 667 Ft. Előre nem látható okok miatti visszamondást csak írásban fogadunk el, melyet a mindenkori táborvezetőnek vagy az ügyeletes nevelőnek kérünk átadni. Befizetés visszatérítése csak ezen levél kézhezvételétől számított harmadik naptól igényelhető. Az előre nem jelzett hiányzások esetén visszatérítés nem igényelhető, ezen napok díjának átvitele más időpontra nem megoldható. 

A tanév során járó normatív kedvezmények a nyári tábor idejére is érvényesek! A térítési díjat részletekben vagy egy összegben, de mindig előre kérjük befizetni. A befizetés lehetséges módja: szülő általi utalás netbankon keresztül, vagy szülő által készpénzben minden hétfőn 7,15- 8,00 óráig a gyülekező helyszínén, vagy Sberbankban történő befizetés. A fizetendő összegről írásbeli díjbekérőt küldünk ki. Közleményben mindkét esetben a gyermek nevét, osztályát és iskoláját kérjük feltüntetni.  

A térítési díj az alábbi bankszámlaszámra fizethető be: Sberbank Magyarország Zrt 14100000-19925449-26000005

Kérjük, hogy a mellékelt igénybejelentőt és hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve juttassák vissza a etkeztetes@nagykanizsa.hu címre, vagy személyesen a Nagykanizsa, Fő út 8. (Bazár-udvar) alatti irodába. (Igénybejelentő, hozzájáruló nyilatkozat)

 

 

5.  A táborozás időtartama meghosszabbítható. Hét közben a táborvezetőnek címzett levélben lehet módosítani a táborozás időtartamát. A levélben minden esetben kérjük feltüntetni:

 • az érintett gyermek nevét, 
 • az iskoláját és osztályát,
 • a szülő nevét és pontos lakcímét,
 • az igényelt időszak pontos meghatározását.

Minden esetben három nappal előbb kérjük a módosítást jelezni!

 

Kedves Szülők!

Kérem, hogy a felhívásban foglaltakat szíveskedjenek betartani!

Gyermekük egész napos elfoglaltságról képzett és gyakorlott pedagógusaink, szakembereink gondoskodnak. Programjaink sokfélék és színesek, szervezettek és szabadon választhatóak. Lehetőséget biztosítunk: túrákra, játékos vetélkedőre, játéktanulásra, számháborúra, barkácsolásra, zenehallgatásra, sportra stb.

Amennyiben a tájékoztatóban szereplőkön túlmenően kérdései adódnak, vagy a táborozással kapcsolatos más észrevétele lenne, az alábbi személyek adnak felvilágosítást:

 • étkezési ügyintéző +36 20 429 0405
 • a mindenkori táborvezető a tábor működése alatt: +36 20 285 61 25
 • Fehér Ildikó Intézményi referens, Humán és Hatósági Osztály  +3620 849-2334

Gyermeke egészségi állapotáról a táborozást megelőző négy napon belül kiállított szülői nyilatkozat leadása szükséges, melyet legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborvezetőnek át kell adni (a nyilatkozatminta a felhívás mellékletét képezi).

Kívánom, hogy gyermeke érezze jól magát, jó táborozást kívánok!

 

Nagykanizsa, 2020. június 10.

Tisztelettel:

Bagarus Ágnes

osztályvezető

 

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel!
Tehetségpont